Anasayfa İlkyardım Mevzuat Eğitim Referans Başvuru İletişim
CPR İlkyardım Eğitim Merkezi  -  Sağlık Bakanlığı Sertifikalı "İlkyardım Eğitici Eğitimleri"  -  KONAKLAMADA KOLAYLIK  -  Sağlık Bakanlığı Sertifikalı "İlkyardım Eğitimleri"

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili MEVZUAT

4857 SAYILI YASA 77. MADDE

BEŞİNCİ BÖLÜM

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri

MADDE 77. - İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır.

Sağlık ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri

Buna göre her ne kadar süre belirtilmemiş olsa da yılda 1 tavsiye edilir tüm çalışanların İş Güvenliği eğitiminden geçmeleri gerekmektedir.

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
EĞİTİM PROGRAMI
 

1- İş Güvenliğinin Önemi

2- İş Güvenliğinin Tanımı

3- İş Güvenliğini Oluşturan Faktörler

4-
İşveren Ve İşçinin Yükümlülükleri

5-
İş Kazalarının Tanımları

6-
İş Kazalarının Sebepleri

7-
İş Kazalarının Sonuçları

8-
İş Koluna Göre Alınması Gereken Tedbirler

9-
Kişisel Koruyucuların Tanıtılması

10-
İş Güvenliği Malzemelerinin Tanıtılması
 

 

 
© CPR İlkyardım Eğitim Merkezleri 2006-2010